Profilguide
for
Andersen Gartneri

00 Om profilen
00.0 1 Følg retningslinjene
00.1 2 Vi justerer underveis
01 Logo
01.0 Bruk av logoen
01.1 Plassering av logoen
02 Farger
02.0 Hovedfarger
02.1 Tilleggsfarger
02.2 Fargesystemer
03 Typografi
03.0 Profilfont
03.1 Bruk av profilfont
04 Illustrasjon
05 Foto
05.0 Julestjerner
05.1 Primula
05.2 Stemor
06 Maler
06.0 Brevmal
06.1 Visittkortmal
07 Profilen i bruk
07.0 Sosiale medier
07.1 E-post signatur
07.2 Blomsterpinne
07.3 Lastebil
Kontaktinfo
Studiogeist
_
linda@studiogeist.no
97046471

Profilguide

Andersen Gartneri

Profilguide

Andersen Gartneri
Oppdatert
april 12, 2022

Retningslinjer for
Visuell identitet

Slik bruker du profilen

00. Om profilen

Profilen er bygget opp slik at Andersen Gartneri alltid skal fremstå både helhetlig og tydelig.
Det er viktig at profilen til enhver tid brukes korrekt slik at vi fremstår som en tydelig og sterk avsender.

Følg retningslinjene

Når vi gjør ting likt oppleves vi tydeligere og står sterkere mot konkurrentene i vårt markedsområde. En merkevare er summen av de assosiasjonene folk har til et selskap.

Merkevarebygging i dag er mer krevende, morsomt og mangfoldig enn noensinne. For at Andersen Gartneri skal bli en tydeligere aktør er det viktig at den visuelle identiteten bidrar til å skille oss tydelig fra konkurrentene.

Vi justerer underveis

Identitet er en levende prosess, og det tar tid å få en identitet på plass. Derfor må vi regne med at det krever en del justeringer underveis.

01. Logoen vår

Logoen vår er vår signatur. En signatur er et identitetsbevis som skal tilføre sikkerhet, trygghet og etterlate den rette autoriteten. Logoen er profilen i sin enkleste form, og den skal alltid være til stede i vår kommunikasjon.


Bruk

Logoen skal alltid stå mot en rolig bakgrunn. Kontrast mellom logo og bakgrunn er viktig for god lesbarhet, og god lesbarhet er nødvendig for universell utforming. Er bakgrunnen lys brukes den positive logoversjonen, og er bakgrunnen mørk brukes negativ logoversjon.

Logo mot rolig bakgrunn.

Plassering

Såfremt det er mulig, oppfordrer vi til en sentrert plassering av logo.

Pusterom for logoen
For å sikre at logoen står optimalt på flatene den opptrer på, skal det alltid være et minimum med luft rundt logoen. Krav til avstand er minimum X-høyden rundt samlet logo.

Krav til minimum avstand rundt logo.

02. Om farger

Fargene er et viktig element for å understreke vår visuelle identitet. De gir rom for god visuell variasjon og skaper gjenkjennelse.

Det er utviklet en egen fargepalett for Andersen Gartneri. Fargepaletten er bygget opp av to hovedfarger, samt tilleggsfarger med spesifikke funksjoner.

Her finner du en oversikt over fargene med en forklaring til bruk, og fargesystemer som kan lastes ned klare til bruk.

Hovedfarger

Hovedfargene skal alltid være tilstede i kommunikasjonen.

Fargen «Jord» skaper et solid og seriøst fundament, mens fargen «Lys» fungerer fint som en sober og dempet bakgrunn der du vil ha noe mer enn bare hvit.

Jord

PMS 3523 C
PMS 3523 U
CMYK 45 66 51 72
RGB 62 37 41
HTML #3e2529

Lys

PMS 9924 C
PMS 9225 U
CMYK 2 9 13 0
RGB 246 230 216
HTML #6e6d8

Tilleggsfarger

Tilleggsfargene er brukt i illustrasjonen og utgjør en utvidet fargepalett.

Tilleggsfarger fra illustrasjonen.

Om de forskjellige fargesystemene

Det benyttes her flere typer fargesystemer og disse varierer litt i grad av matching fra farge til farge. Det vil si at fargen ikke nødvendigvis er 100 prosent identisk i for eksempel digital og trykk, men disse fargene er de nærmeste av hva som kan produseres.

Skjermfarger

  • RGB — Digitalt fargesystem for skjerm, bygget opp av fargene rød, grønn og blå. Bruk aldri RGB til trykksaker.
  • HTML — 6-sifret kode for fargebruk på web og portal. Merk at fargene kan variere fra skjerm til skjerm.

Trykkfarger

  • PMS — Pantone Matching System. Et system av ferdigblandede farger, som sikrer god fargegjengivelse av grafikk.

Brukes på flater der man trenger få farger og nøyaktig fargegjengivelse. C og U henviser til papirtype — der Coated er bestrøket papir med glatt overflate, og Uncoated er ubestrøket papir med mer strukturert overflate.

  • CMYK — Et fargesystem vi bruker i trykk. Trykkfargene er cyan, magenta, gul og sort. Bruk CMYK når du har behov for flere farger i en trykksak, for eksempel brosjyrer, aviser etc. Bruk også CMYK når du skal trykke bilder.

03. Om typografi

En visuell identitet blir tydeligere ved en konsekvent bruk av typografi.

Profilfont Alethia Pro

Alethia Pro regular og medium er kjøpt inn til Andersen Gartneri og skal brukes i alle grafiske produksjoner, som trykksaker, brosjyrer, plakater og bannere samt digitale produksjoner som tillater bruk av profilfonter. De resterende versjonene av fonten kan kjøpes inn ved behov.

Alethia fonten er lisensiert: https://www.myfonts.com/fonts/konstantynov/alethia-pro?tab=licensing

Officefont Corbel

Den allment tilgjengelige typografien er Corbel, som er standard systemfont på Office-platformen.

Systemfonten kan benyttes når profilfontene ikke er tilgjengelig, og passer perfekt til bruk i produksjoner basert på Office-plattformen, som Powerpoint og feks. brevmal.

04. Om illustrasjonen

I den nye profilen er det introdusert en illustrasjon som skaper god gjenkjennelsesverdi. Denne illustrasjonen kan brukes i ulike utsnitt og tilfører både en jordnær og fargerik opplevelse av profilen.I den nye profilen er det introdusert en illustrasjon som skaper god gjenkjennelsesverdi. Denne illustrasjonen kan brukes i ulike utsnitt og tilfører både en jordnær og fargerik opplevelse av profilen.

Julestjerner / løk

Opptak desember 2019.

Foto © Ove Tøpfer

Primula

Opptak februar 2020.

Foto © Teodor Tomter

Stemor

Opptak februar 2020.

Foto © Teodor Tomter

Officemaler

Brevarket er i stående A4-format, og har ett oppsett for førstesiden med logo sentrert i topp, og kontaktinformasjon i bunn. Word-malen har mengdetekst satt i systemfonten Corbel.

Visittkortmaler

Malene er laget i indesign.

07. a

Sosiale medier

Her ligger diverse formater som benyttes til Facebook, Instagram og Snapchat.

Forsidebilde til Facebook.

Vær ops på at på mobil ser man hele dette bildet,
mens på PC vil bildet bli både i topp og bunn. 

E-post signatur

Oppsett av e-post signatur.

Blomsterpinne

Dette er en prinsippskisse, som trenger både tekstkorrektur og originalutarbeidelse.

Lastebil

Dette er en prinsippskisse.

-
-
-
-

Profilguide
for
Andersen Gartneri

00 Om profilen
00.0 1 Følg retningslinjene
00.1 2 Vi justerer underveis
01 Logo
01.0 Bruk av logoen
01.1 Plassering av logoen
02 Farger
02.0 Hovedfarger
02.1 Tilleggsfarger
02.2 Fargesystemer
03 Typografi
03.0 Profilfont
03.1 Bruk av profilfont
04 Illustrasjon
05 Foto
05.0 Julestjerner
05.1 Primula
05.2 Stemor
06 Maler
06.0 Brevmal
06.1 Visittkortmal
07 Profilen i bruk
07.0 Sosiale medier
07.1 E-post signatur
07.2 Blomsterpinne
07.3 Lastebil
Kontaktinfo
Studiogeist
_
linda@studiogeist.no
97046471